Jan Fluxa

nar. 1980, vystudoval v roce 2004 magisterský obor politologie – evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rigorózní řízení v obru politologie absolvoval na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2013. Od září 2015 je externím doktorandem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Zajímá se dlouhodobě o problematiku působení nestátních aktérů v mezinárodních vztazích s důrazem na obce, města a regiony.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.