Detaily autora

Jana Gabrielová

nar. 1982, vystudovala bakalářský obor studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na téže fakultě dokončuje navazující magisterské studium oboru genderová studia. Jako odborná asistentka spolupracovala na participativním výzkumu s romskými ženami v Mimoni, který vznikl na základě podpory programu Univerzity Karlovy Globalizovaný svět a jeho místa. Na FHS UK přednášela na téma sexismus v reklamě. S příspěvkem Průsečíky práv zvířat a práv žen: Reprezentace žen a zvířat jako objektů sloužící k posilování patriarchální moci se zúčastnila studentské genderové konference Mezimeze na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (eds.): Občianky a revolucionárky: Ako kedy kde sa vylučujú nevhodné subjekty
Jana Gabrielová  
Vol 52 (2017), No 1 - Recenze