Detaily autora

Jaroslav Bureš

nar. 1953, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor arabistika-orientalistika. Poté krátce pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, kde se jako výzkumný pracovník zaměřil na problematiku arabské integrace. V roce 1985 nastoupil do Ústavu mezinárodních vztahů jako vědecký pracovník-odborník zaměřený na komplexní problematiku arabských zemí, Blízkého východu a Středomoří, včetně sledování různých trendů v islámu. V 90. letech rovněž tři roky pracoval na blízkovýchodním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 1986 absolvoval desetiměsíční stáž v Damašku. Napsal řadu studií, článků a příspěvků do sborníků a ročenek, věnovaných ekonomickým, politickým, kulturním i vojenskostrategickým aspektům vývoje. Vedl a participoval na řadě projektů. Od roku 1995 sleduje barcelonský proces a eurostředomořské partnerství a pravidelně na toto téma publikuje, zúčastňuje se konferencí a seminářů. V roce 2004 byl jmenován do funkce koordinátora české sítě nevládních organizací Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF) se sídlem v Alexandrii, která je zaměřena na podporu spolupráce nevládního sektoru členských států EU a jižního Středomoří, především v kulturní oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Státoprávní koncepce v programech islamistických hnutí na Blízkém východě PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 37 (2002), No 3: Islám - Stať  
Eduard Gombár: Dramatický půlměsíc: Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 39 (2004), No 3 - Recenze  
Islámská charita v době globalizace PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 41 (2006), No 3 - Konzultace  
William A. Rugh (ed.): Engaging the Arab & Islamic Worlds through Public Diplomacy. A Report and Action Recommendations. PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 41 (2006), No 3 - Recenze  
Bjørn Olav Utvik: The Pious Road to Development. Islamist Economics in Egypt PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 43 (2008), No 1: Politiky rozvoje - Recenze  
Bezpečnostní, politické a kulturní aspekty evro-středomořského partnerství PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 36 (2001), No 1 - Stať  
Partnerství mezi Evropskou unií a Středomořím PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 36 (2001), No 2 - Recenze  
Arabský svět a lidská práva PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 27 (1992), No 3 - Recenze  
Budoucnost arabského světa PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 27 (1992), No 4 - Recenze  
Jsme svědky dlouhodobějších změn v přístupech Evropy vůči Blízkému východu? PDF
Jaroslav Bureš  
Vol 35 (2000), No 2 - Recenze