Jaroslav Bureš

nar. 1953, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor arabistika-orientalistika. Poté krátce pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, kde se jako výzkumný pracovník zaměřil na problematiku arabské integrace. V roce 1985 nastoupil do Ústavu mezinárodních vztahů jako vědecký pracovník-odborník zaměřený na komplexní problematiku arabských zemí, Blízkého východu a Středomoří, včetně sledování různých trendů v islámu. V 90. letech rovněž tři roky pracoval na blízkovýchodním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. V roce 1986 absolvoval desetiměsíční stáž v Damašku. Napsal řadu studií, článků a příspěvků do sborníků a ročenek, věnovaných ekonomickým, politickým, kulturním i vojenskostrategickým aspektům vývoje. Vedl a participoval na řadě projektů. Od roku 1995 sleduje barcelonský proces a eurostředomořské partnerství a pravidelně na toto téma publikuje, zúčastňuje se konferencí a seminářů. V roce 2004 byl jmenován do funkce koordinátora české sítě nevládních organizací Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF) se sídlem v Alexandrii, která je zaměřena na podporu spolupráce nevládního sektoru členských států EU a jižního Středomoří, především v kulturní oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.