Jaroslav Fiala

nar. 1983, vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v současnosti je doktorandem v Ústavu světových dějin FF UK. V letech 2006–2007 studijně pobýval na University of Newcastle. V rámci Fulbright-Masarykova stipendia působí v akademickém roce 2010/2011 jako hostující výzkumník katedry dějin na Florida International University v Miami. Zabývá se soudobými dějinami se zaměřením na meziamerické vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2011, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.