Jaroslav Fingerland

nar. 1945, v roce 1968 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V 70. a 80. letech byl vědeckým pracovníkem Ekonomického ústavu CSAV, začátkem 90. let pak velvyslaneckým radou na českém Zastupitelském úřadě v Moskvě. V současné době pracuje jako ředitel odboru teritoriálních analýz EGAP, a. s. Celý profesionální život se zabývá ekonomikou Ruska (respektive SSSR) a česko-ruskými (sovětskými) ekonomickými vztahy .

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2002, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.