Jaroslav Foltýn

nar. 1936, je dlouholetý vysokoškolský učitel (Vysoká škola ekonomická) a vědecký pracovník (Ekonomický ústav ČSAV). Zabývá se světovou ekonomikou a globálními problémy se zaměřením na vztahy Sever–Jih. Prošel řadou krátkodobých i dlouhodobých stáží v zahraničí. Je autorem či spoluautorem asi 20 knih a větších prací, jakož i cca 300 odborných statí publikovaných doma i v zahraničí. Dosud působí na doktorandském studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.