Jaroslava Gahurová

nar. 1982, absolvovala bakalářské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Helsinské univerzity. Nedávno ukončila doktorandský program politologie v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší kurz Národy a migrace. Od roku 2007 pracuje na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, kde se zabývá vnějším rozměrem migrační politiky EU.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2013, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.