Detaily autora

Jiří Grospič

nar. 1929, vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV, kde se zabývá státovědou, ústavním a správním právem. K této problematice publikoval řadu prací, statí a referátů. Je členem výzkumného týmu k teoretické analýze federalismu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1992, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Federalismus - federace - konfederace PDF
Jiří Grospič  
Vol 27 (1992), No 3 - Článek