Jiří Bajgar

nar. 1944, absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1967), CSc. (1973), docent (1981), DrSc. (1990). V současné době pracuje ve Vojenské lékařské akademii JEP Hradec Králové v oboru farmakologie a toxikologie. Je autorem řady přednášek, publikací v našem i zahraničním tisku, knižních publikací a učebních textů. Jako expert České republiky se účastní jednání Konference o odzbrojení a jednání o verifikačním protokolu k Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2001, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.