Jiří Beránek

nar. 1955, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1990–1991 vídeňskou Diplomatickou akademii. Působil jako velvyslanecký rada na zastupitelských úřadech České republiky v Bonnu a ve Vídni, v současnosti je vedoucím oddělení německy hovořících zemí MZV ČR. Je autorem monografií o české vládě Leopolda II. (Praha: Academia, 1989) a o dějinách svobodného zednářství (Praha: Mladá fronta, 1994) a zhruba dvou desítek odborných studií k dějinám osvícenství a 20. století, publikovaných zčásti i v zahraničí.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2007, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.