Jiří Erben

nar. 1975, vystudoval mediální a komunikační studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a politologii v oboru latinskoamerická studia na Filozofické fakultě UHK. V současné době je externím doktorandem na katedře politologie FF UHK pro oblast latinskoamerických studií.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.