Jiří Fárek

nar. 1937, kandidát ekonomických věd (1969) z oboru světová ekonomika, habilitován pro obor finance a úvěr (1993) a jmenován profesorem pro obor podniková ekonomika a management (2004). Působil na Vysoké škole ekonomické (1963–1971), v Ekonomickém ústavu ČSAV (1972–1990), v bankovnictví (1990–2000) a od roku 2001 na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Člen vědecké rady TUL a Fakulty financí a účetnictví VŠE a vědeckého grémia České bankovní asociace, člen edičních či redakčních rad odborných časopisů (například Politická ekonomie a Mezinárodní politika), člen World Future Studies Federation (WFSF). Je autorem nebo spoluautorem řady knižních publikací, výzkumných prací, učebních textů či příspěvků do sborníků (dohromady cca 60) a více než 160 statí v odborných časopisech, kromě toho též 18 titulů publikovaných v zahraničí. Přednášel i na zahraničních univerzitách.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.