Detaily autora

Jindřich Fibich

nar. 1922, emeritní docent sociologie a politologie a externí spolupracovník Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vztahů člověka a politiky (politická antropologie). Publikoval studii K otázkám byrokracie a byrokratismu (1967), Základy politologie (1992), jakož i řadu stati a článků v odborném i kulturně-politickém tisku.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1997, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Postkomunistická mentalita PDF
Jindřich Fibich  
Vol 30 (1995), No 1 - Stať  
Problémy transformace stranické mentality v Německu a u nás PDF
Jindřich Fibich  
Vol 31 (1996), No 3 - Téma k diskuzi  
Vize Václava Havla o demokracii a demokratismu PDF
Jindřich Fibich  
Vol 32 (1997), No 4 - Téma k diskuzi