Jindřich Fibich

nar. 1922, emeritní docent sociologie a politologie a externí spolupracovník Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vztahů člověka a politiky (politická antropologie). Publikoval studii K otázkám byrokracie a byrokratismu (1967), Základy politologie (1992), jakož i řadu stati a článků v odborném i kulturně-politickém tisku.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1997, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.