Jindřich Kovář

nar. 1935, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 1963 pracuje v oddě1ení rozvojových zemí ÚMV. Zabývá se zejména otázkami Asie, regionální bezpečnosti a spolupráce.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1992, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.