Jitka Evanová

nar. 1977, absolvovala bakalářské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a magisterské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd UK, kde pokračuje jako externí doktorandka. Pracovala pro misi OBSE v Albánii a jako pozorovatelka při volebních pozorovatelských misích EU v Sieře Leone, Malawi a Súdánu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.