Josef Domaňský

nar. 1927, historik, genmjr. v. v., absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obhajoba kandidátské historické práce v roce 1959, habilitačního spisu z Čs. dějin 1963. Od roku 1952 vyučoval na Katedře historie Vojenské akademie v Brně (od září 1953 voják z povolání). V letech 1967-1969 byl náčelníkem-děkanem Společensko-vědního cyklu Vojenské akademie. V roce 1970 byl propuštěn z akademie i z armády se zákazem pedagogické, odborné a vědecké práce. V letech 1971-1989 pracoval jako tiskárenský korektor. V roce 1978 byl degradován. Po listopadu 1989 byl rehabilitován, v květnu 1990 povýšen na genmjr. V letech 1990-1992 byl poradcem náměstka ministra národní obrany pro vojenské školství, dnes v důchodu. Jako historik věnuje systematickou pozornost české (československé) otázce 20. století s důrazem na souvislosti 1. a 2. světové války. Publikoval pět monografií (dvě samizdatově) a přes 80 studií, statí a článků.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1997, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.