Detaily autora

Karel Černý

nar. 1980, vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval studijní pobyt na Petrohradské státní univerzitě (2005) a v rámci Fulbrightova stipendia bádal na Kalifornské univerzitě (2011–2012). Působí na Pracovišti historické sociologie Fakulty humanitních studií UK, kde byl hlavním řešitelem grantu GAČR s tematikou arabského jara (2013–2015). Spolupracuje také na výzkumném grantu vedeném Břetislavem Turečkem na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se civilizační analýzou, teoriemi sociální změny a konfliktu. Mezi témata jeho odborného zájmu patří příčiny nestability Blízkého východu a přítomnost muslimů v Evropě a Spojených státech. Za knihu Svět politického islámu (2012) získal Cenu Jaroslava Krejčího (Masarykův ústav AV ČR). Je editorem kolektivních monografií Nad Evropou půlměsíc (2015) a Význam kmenové společnosti v 21. století (2015). Pro letošní rok připravil autorské monografie Jezídé – menšina na útěku, Malcolm X a Černí muslimové, Instability in the Middle East a Velká blízkovýchodní nestabilita.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

"Mezní nukleární rovnováha" a výzkum mezinárodních vztahů PDF
Karel Černý  
Vol 3 (1968), No 1 - Diskuse  
Jednání o kooperačních vztazích Východ - Západ PDF
Karel Černý  
Vol 3 (1968), No 3 - Informace  
Jeden z amerických pohledů na současný svět PDF
Karel Černý  
Vol 3 (1968), No 3 - Informace  
Ekonomika a politika ve vnějších vztazích socialistického státu PDF
Karel Černý  
Vol 3 (1968), No 4 - Diskuse  
K otázkám obchodu mezi Východem a Západem PDF
Čestmír Konečný, Karel Černý  
Vol 4 (1969), No 1 - Recenze  
Ekonomická válka Západu 1947 - 1967 PDF
Karel Černý  
Vol 4 (1969), No 3 - Recenze  
Verbatim - Attaliho deník PDF
Karel Černý  
Vol 28 (1993), No 4 - Recenze  
Henry Laurens: Arabský Orient za časů Ameriky: od války v Zálivu k válce v Iráku PDF
Karel Černý  
Vol 50 (2015), No 1 - Recenze  
Hugh Wilford: America’s Great Game: The CIA’s Secret Arabists and the Shaping of the Modern Middle East PDF
Karel Černý  
Vol 50 (2015), No 4 - Recenze  
Iráčtí jezídé: Motivy migrace do Evropy
Karel Černý  
Vol 52 (2017), No 2 - Stať