Karel Černý

nar. 1980, vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se historickou sociologií, teoriemi konfliktu, revoluce a sociální změny. Z věcného hlediska se zaměřuje na současný Blízký východ a také na migraci a integraci obyvatel z převážně muslimských zemí v západních společnostech včetně Spojených států a České republiky. V rámci Fulbrightova stipendia působil na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře (2012–2013) a byl hlavním řešitelem grantu GAČR s tematikou arabských revolucí (2013–2015). Publikoval řadu monografií, mezi jinými Jezídové: komunita na útěku (2017) nebo Velká blízkovýchodní nestabilita (2017).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2100, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.