Koloman Gajan

nar. 1918, v současnosti je místopředsedou Masarykovy společnosti a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se zejména česko-slovensko-francouzskými novověkými dějinami a česko-francouzskými a česko-německými vztahy v 19. a 20. století. Z jeho bohaté publikační činnosti doma i v zahraničí uveďme alespoň nejnověji vydaný sborník T. G. Masaryk, Češi a Němci.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1998, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.