Detaily autora

Kristýna Dyková

nar. 1987, v červnu 2009 ukončila bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor mezinárodní vztahy – evropská studia. Od září studuje magisterský obor mezinárodní vztahy. V lednu a únoru 2009 absolvovala stáž v Ústavu mezinárodních vztahů na pozici independent researcher pro publikaci Česká zahraniční politika 2008.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2009, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Věra Exnerová: Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády. Na příkladu jednoho z center oblasti, Ferganské doliny PDF
Kristýna Dyková  
Vol 44 (2009), No 4: Nestátní aktéři - Recenze