Kurt Biedenkopf

nar. 1930, absolvent politických věd na Davidson College v USA. V roce 1955 ukončil studium práv ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 1960 získal titul Master of Law na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1967-1969 byl rektorem Ruhr-Universität v Bochumi. V roce 1973 se stal ředitelem düsseldorfského koncernu Henkel. V roce 1965 vstoupil do CDU, v roce 1973 byl zvolen generálním tajemníkem CDU. V roce 1989 se aktivně podílel na změnách v bývalé NDR. V roce 1990 byl zvolen ministerským předsedou Saska.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1995, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.