Detaily autora

Ladislav Cabada

nar. 1973, vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Univerzitě v Lublani. Působí na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, od roku 2012 působí jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy. Je emeritním děkanem (2005–2009) Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval 20 knih a více než 100 dalších odborných publikací, z nich polovinu v zahraničí. Nejnovějším příspěvkem je kniha Political Parties in East Central Europe, kterou společně s Vítem Hlouškem a Petrem Jurkem publikovali v lednu 2014 ve vydavatelství Lexington Books.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Německo-československé vztahy na přelomu 20. a 30. let. Od konfliktního partnerství k otevřenému nepřátelství? PDF
Ladislav Cabada  
Vol 37 (2002), No 1 - Recenze  
Odpověď na recenzi Filipa Tesaře PDF
Ladislav Cabada  
Vol 42 (2007), No 2 - Diskuse  
Christopher Booker - Richard North: Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti PDF
Ladislav Cabada  
Vol 42 (2007), No 4 - Recenze  
České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět PDF
Ladislav Cabada  
Vol 44 (2009), No 3 - Diskuse  
Jak opravit západní demokracii? Bratrství jako náprava neoliberálního sobectví PDF
Ladislav Cabada  
Vol 49 (2014), No 2 - Recenzní esej  
Kosovská krize a perspektivy Balkánu PDF
Ladislav Cabada, Martin Ehl  
Vol 34 (1999), No 4 - Stať