Detaily autora

Ladislav Dvořák

je vědeckým pracovníkem ÚMPE, zabývá se studiem ekonomiky rozvojových zemí. Publikoval práce o otázkách ekonomiky Latinské Ameriky a o ekonomické spolupráci ČSSR s rozvojovými zeměmi.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1968, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Aktuální problémy výzkumu rozvojových zemí PDF
Ladislav Dvořák  
Vol 3 (1968), No 2 - Informace  
O strategii hospodářského postupu rozvojových zemí PDF
Ladislav Dvořák  
Vol 3 (1968), No 4 - Materiál