Ladislav Dvořák

je vědeckým pracovníkem ÚMPE, zabývá se studiem ekonomiky rozvojových zemí. Publikoval práce o otázkách ekonomiky Latinské Ameriky a o ekonomické spolupráci ČSSR s rozvojovými zeměmi.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1968, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.