Lenka Čiháková

nar. 1985, je studentkou posledního ročníku doktorského studia na Katedře trestního práva Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní oblastí zájmu je téma mezinárodního a trestního práva s ohledem na problematiku terorismu, organizovaného zločinu, guerilly a extremismu, a to především na území Evropy a Latinské Ameriky. Absolvovala půlroční studijní stáž na Universidad de la República v Montevideu, kde se věnovala studiu politologie, a měsíční výzkumnou stáž v Centro de Estudios Judiciales, také v Montevideu, zaměřenou na výzkum trestního postihu členů guerillového hnutí Tupamaros. V dosud uveřejněných publikacích se věnuje především tématům obětí terorismu, vyšetřování terorismu nebo trestněprávnímu postihu právnických osob; na téma terorismu naposledy přednášela v roce 2014 na 17. světovém kriminologickém kongresu v Monterrey v Mexiku.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.