Libor Boháč

nar. 1974, student Vysoké školy ekonomické, obor mezinárodní politika a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995 studium na Denmark's International Study Program v Kodani, obor evropská integrace. Je členem sekce mladých České atlantické komise. Zabývá se otázkami evropské integrace, zejména problematikou společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1996, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.