Libor Jelen

nar. 1975, absolvoval obor politická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje působí od roku 2013 jako odborný asistent. Ve svém výzkumu se zaměřuje na témata nacionalismu, etnických konfliktů a geopolitiky v postsovětském regionu. Je šéfredaktorem časopisu Geografické rozhledy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.