Detaily autora

Libuše Čudová

Nar. 1945, absolvovala Fakultu řízení a plánování národního hospodářství na Vysoké škole ekonomické. Má dlouholetou praxi v organizacích zahraničního obchodu a na Ministerstvu zahraničního obchodu. Od roku 1990 pracuje na úseku vývozních kontrol, od ledna 1993 pak na Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2000, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Kontrola exportu – významný prvek nešíření zbraní hromadného ničení PDF
Ladislav Středa, Libuše Čudová, Viera Císařová  
Vol 35 (2000), No 4 - Stať