Detaily autora

Linda Piknerová

nar. 1983, působí jako odborná asistentka na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Mezi oblasti jejího zájmu patří rozvojová problematika, postavení nových mocností v mezinárodním systému a region jižní Afriky. Je členkou České asociace afrických studií. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků a knih.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Eliška Tomalová: Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost PDF
Linda Piknerová  
Vol 45 (2010), No 2 - Recenze  
Jaroslav Šedivý: Diplomacie je uměním kompromisu. Cesta do NATO, do EU a další příběhy. 1995–2002 PDF
Linda Piknerová  
Vol 46 (2011), No 2 - Recenze  
Africký mikroregionalismus. Rozvojové koridory a prostorové iniciativy v jižní Africe PDF
Linda Piknerová  
Vol 47 (2012), No 1 - Konzultace  
Gerald McCann – Stephen McCloskey: Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy rozvojových štúdií PDF
Linda Piknerová  
Vol 47 (2012), No 3 - Recenze  
Jihoafrická republika: Nový dárce PDF
Linda Piknerová  
Vol 49 (2014), No 1 - Konzultace  
Acemoglu, Daron – Robinson, James A.: Proč státy selhávají: Kořeny moci, prosperity a chudoby
Linda Piknerová  
Vol 51 (2016), No 2 - Recenze  
Karlas, Jan: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy
Linda Piknerová  
Vol 51 (2016), No 4 - Recenze  
Zbyněk Kuna: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy
Linda Piknerová  
Vol 52 (2017), No 2 - Recenze