Detaily autora

Lukáš Tichý

nar. 1982, vystudoval magisterský obor evropská studia a veřejná správa a obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha, kde v současné době přednáší. Od roku 2014 působí jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů Praha, kde se zabývá problematikou vztahů mezi EU a Ruskem, energetickou bezpečností, bezpečnostní a strategickou kulturou Ruska a teoriemi mezinárodních vztahů. Publikoval řadu článků v tuzemských a zahraničních odborných časopisech, sbornících a monografiích.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Ruský diskurz o energetických vztazích s EU v letech 2004–2014 PDF
Lukáš Tichý  
Vol 51 (2016), No 4 - Konzultace