Detaily autora

Marcell von Donat

nar. 1933, studoval národohospodářství v Mohuči a na Harvard University ve Spojených státech. V současnosti pracuje v Komisi ES v Bruselu, kde vede oddělení vztahy k Radě. Je autorem knih: Brüssel Machenschaften,· Das ist der Gipfel.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1995, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Evropská unie po Essenu PDF
Marcell von Donat  
Vol 30 (1995), No 1 - Stať