Marián Belko

nar. 1981, vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě MU a doktorský program evropských studií. Během studia absolvoval studijní stáž na University of Oslo. Působil jako projektový manažer a výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. V současné době působí na vysoké škole Brno International Business School. Odborně se zaměřuje na problematiku evropské integrace, region střední Evropy a na vztah ekonomiky a politiky obecně.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.