Marián Javorský

nar. 1963 v Příbrami, v letech 2005–2010 vystudoval obor mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je doktorandem na katedře mediálních studií v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kde se zaměřuje na podoby politické komunikace.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.