Martin Brabec

nar. 1969, vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a přednáší na Technické univerzitě v Liberci. Věnuje se politické a sociální filozofii a zabývá se otázkami a teoriemi sociální spravedlnosti, koncepcí nepodmíněného základního příjmu, rozborem kapitalismu, liberalismu a demokracie a jejich vzájemným vztahům.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.