Martin Ehl

nar. 1973, vystudoval žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.Pracoval v Ústavu mezinárodních vztahů, v Lidových novinách, v časopise Týden, v MF Dnes, nyní je redaktorem Hospodářských novin. Absolvoval dvě stáže v USA. Publikuje také v časopisech Respekt, Mezinárodní politika, Domino Fórum (Slovensko), Reporter (Srbsko). Specializuje se na oblast Balkánu, na bezpečnostní problematiku ve východní Evropě a na proces globalizace. Je autorem knihy Globalizace pro a proti, spoluautorem skript Komparace politických systémů III. Přednáší na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni předmět Problémy globalizace.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2003, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.