Detaily autora

Mesfin Gedlu

nar. 1955, český občan etiopského původu, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ze studií byl vyloučen v roce 1982. V letech 1996–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor politologie. Původním povoláním je zootechnik, nyní pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů. Zajímá se především o soudobé společnosti a o politiku zemí subsaharské Afriky, jakož i o měnící se situaci a perspektivy vztahu Sever–Jih.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2004, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Komparativní studie současného náboženského terorismu PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 37 (2002), No 3: Islám - Recenze  
Jeffrey Herbst: States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 39 (2004), No 2 - Recenze  
Kniha o "racionalitě" iracionální africké politiky PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 36 (2001), No 4 - Recenzní esej  
Některé tendence ve vývoji vztahu Sever–Jih PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 31 (1996), No 4 - Téma k diskuzi  
Afrika a mezinárodní systém PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 33 (1998), No 2 - Recenze  
Africké demokratické experimenty PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 33 (1998), No 3 - Recenze  
Soucasná subsaharská Afrika – krize postkoloniálního státu a hladomor PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 34 (1999), No 3 - Recenze  
Jak vlastně funguje globální ekonomika? PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 34 (1999), No 4 - Recenze  
Dva příspěvky k interpretaci koloniálních dějin subsaharské Afriky PDF
Mesfin Gedlu  
Vol 35 (2000), No 3 - Recenzní esej