Mesfin Gedlu

nar. 1955, český občan etiopského původu, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ze studií byl vyloučen v roce 1982. V letech 1996–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor politologie. Původním povoláním je zootechnik, nyní pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů. Zajímá se především o soudobé společnosti a o politiku zemí subsaharské Afriky, jakož i o měnící se situaci a perspektivy vztahu Sever–Jih.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2004, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.