Michael J. Baun

získal Ph.D. in Foreign Affairs na University of Virginia (1988). V současné době je Professor a Marguerite Langdale Pizer Chair in International Relations, Department of Political Science, Valdosta State University v Georgii (USA). Je autorem knihy A Wider Europe: The Process and Politics of European Union Enlargement (Rowman & Littlefield, 2000). Jeho další publikace zahrnují odborné články o evropské politice v Political Science Quarterly, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Publius, German Politics and Society a German Studies Review. V současnosti je spolueditorem knihy Governing Europe’s New Neighborhood, kterou v roce 2006 vydává Manchester University Press.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2006, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.