Michael Brandmeier

doktorand univerzity v Řezně.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2000, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.