Michael Dauderstädt

nar. 1947, vystudoval matematiku, hospodářské a sociální vědy a rozvojovou politiku v Cáchách, Paříži a Berlíně. Od roku 1980 pracuje ve Friedrich-Ebert-Stiftung, nejprve v jejím výzkumném ústavu v Bonnu, v letech 1985-1989 jako vedoucí institutu v Lisabonu, od roku 1989 v oddělení spolupráce se střední a východní Evropou. Těžištěm jeho výzkumné a publicistické činnosti je mezinárodní politická ekonomie, především, Evropy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1996, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.