Michaela Ježová

nar. 1986, vystudovala blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě. V současné době studuje doktorandský studijní program politologie na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU. Absolvovala několik zahraničních stáží (Maroko, Sýrie, Izrael, Belgie), kde se zaměřovala na výzkumné otázky týkající se jejího oboru. Jejím prioritním změřením je politický islám v Maroku. Dále se věnuje politické situaci v Izraeli, kde momentálně působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2011, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 46 No 3 (2011) - Recenze
    Tomáš Raděj: Irácké povstání v letech 2003–2009: Strategie, taktika a ideologie islámských radikálních a nacionalistických uskupení
    Abstrakt  PDF