Detaily autora

Michal Kolmaš

nar. 1985, je zástupcem vedoucí katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha a vyučujícím na Univerzitě Karlově. Zaměřuje se na současné teorie mezinárodních vztahů, roli kultury, identity a diskurzu v zahraniční politice a na společnost a politiku Japonska. Tam strávil dva roky jako výzkumník v různých grantových projektech. Své články publikoval mj. v časopisech The Pacific Review, Perspectives či China Report.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Kořeny multilateralismu v japonské intelektuální tradici
Michal Kolmaš  
Vol 51 (2016), No 2 - Konzultace  
Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi konstruktivismem a poststrukturalismem
Michal Kolmaš  
Vol 52 (2017), No 1 - Konzultace