Michal Kubát

nar. 1975, vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Studoval na Institutu politických věd Jagellonské univerzity v Krakově. Je odborným asistentem na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze a na Katedře politologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Externě přednáší na Právnické fakultě UK v Praze. Je autorem několika odborných politologických knižních monografií a desítek sborníkových a časopiseckých studií a statí. Tematicky se věnuje komparativní politologii se zaměřením na středovýchodní Evropu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2007, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.