Michel Girard

působí na politickovědní sekci Pařížské univerzity.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1993, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.