Miloš Bárta

nar. 1925, do roku 1968 přednášel na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na katedře sociálních věd strojní fakulty ČVUT. Po roce 1969 musel z politických důvodů fakulty opustit a měl zakázáno publikovat. Nyní je vědeckým tajemníkem Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí z let I967-1970.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1992, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.