Miloš Calda

nar. 1943, absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor anglistika - filozofie. V roce 1990 se vrátil na Karlovu univerzitu, Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK. Nyní vyučuje v Ústavu politologie FF UK a v Ústavu mezinárodních studií FSV UK. Působi rovněž jako překladatel (Kissinger: Umění diplomacie; Reich: Dílo národů; Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1998, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.