Detaily autora

Miloslav Had

nar. 1933, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1957-1966 pracoval v ÚMPE a od roku 1966 v čs. zahraniční službě. V roce 1970 byl v rámci normalizace z politických důvodů propuštěn. Od roku 1990 ředitel odboru plánováni a analýz FMZV, od roku 1992 vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů; člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1993, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

České národní zájmy PDF
Jiří Valenta, Miloslav Had  
Vol 28 (1993), No 1 - Stať