Miroslav Hroch

nar. 1932, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, habilitace v oboru obecné dějiny v roce 1968. Profesorem je od roku 1989. V současně době se specializuje na problematiku formování moderních národů.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1997, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.